GO

ประชาธิปไตยทึบแสง

การเมืองวุ่นวาย การคอรัปชั่น ปัญหาผู้ก่อการร้าย ฯลฯ
ปัญหาต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในสังคม มันเกิดขึ้นจากเหตุใดกัน???
คำถามนี้คงวนเวียนอยู่ในใจของใครหลายคนในสังคม
ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำให้บ้านเมืองหยุดการพัฒนา 

ประชาธิปไตย ระบอบการปกครองที่อำนาจเป็นของประชาชน ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน แล้วสิทธิและเสรีภาพนี่หรือเปล่า ที่เป็นตัวการทำให้ทุกคนลืมหน้าที่ของตนเองความพอเพียงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีอยู่ในจิตใจหากแต่สิ่งที่พบได้ทั่วไปในจิตใจของคน
คือความโลภและความต้องการซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อหน้าที่ของตนเองถูกลบเลือนไป และความโลภอยากได้เข้ามาแทนที่ ประชาธิปไตยที่ใครๆว่ามีความเท่าเทียม กลับกลายเป็นความลำเอียงอย่างง่ายดายด้วยอำนาจแห่งทรัพย์สิน คนชั่วกลับกลายเป็นดี คนดีกลายเป็นแพะรับบาป ความวุ่นวายต่างๆจึงเกิดขึ้นอย่างไม่จบสิ้นหากเปรียบความเจริญของชาติบ้านเมืองเป็นแสง และ
ประชาธิปไตยเป็นตัวกลาง 3 แบบ คือ ตัวกลางโปร่งใส โปร่งแสง และทึบแสง โดยมีประเทศชาติอยู่ภาย
ใต้ตัวกลางที่กล่าวมา ดังนั้นประชาธิปไตยแบบโปร่งใสและโปร่งแสงจะสามารถเป็นทางผ่านที่ดีของแสงหรือความเจริญที่มาสู่ประเทศชาติได้ แต่หากประชาธิปไตยของบ้านเมืองเป็นแบบทึบแสงแสงหรือความเจริญที่ส่องมาบางส่วนจะถูกสะท้อนกลับไปและบางส่วนจะถูกดูดกลืนไว
้ในสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตย โดยส่องผ่านไปถึงประเทศชาติได้เพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลย ซึ่งส่วนที่ถูกสะท้อนกลับไปก็เหมือนกับการละเลยต่อการกระทำบางอย่างที่สามารถพัฒนาประเทศได้เมื่อโอกาสมาถึง สำหรับส่วนที่ถูกดูดกลืนไว้นั้นก็กระทำโดยคนส่วนหนึ่งจากทั้งหมดของผู้ที่มีอำนาจในการบริหารประเทศของเรานั่นเอง
ทุกวันนี้มีผู้คนมากมายที่มีความจริงใจต่อการกระทำสิ่งต่างๆโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาเพื่อประโยชน์ของตนเอง แต่หากมีผู้คนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่มีความจริงใจในการบริหารและพัฒนาประเทศชาติอย่างจริงจัง แล้วคนในสังคมจะต้องรอไปจนถึงเมื่อไหร่ ประเทศชาติจึงจะมีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ถ้าหากทุกคนในสังคมไม่ร่วมมือกัน ไม่มีความจริงใจ ไม่เสียสละตนเองเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติแล้วล่ะก็ ประเทศนั้นๆก็คงมีแค่ประชาธิปไตยทึบแสงที่คอยปิดกั้นแสงสว่างแห่งความเจริญรุ่งเรืองไม่ให้ส่องผ่านมากถึงประเทศชาติเท่านั้นเอง

       บทความนี้มีขึ้นมิได้มุ่งหวังให้เกิดความขัดแย้งใด ขอผู้อ่านและผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์นะครับ "อย่านำสงคราม สีต่างๆมาในกระทู้นี้นะครับ"

      บทความนี้แต่งได้มานานสมควรแล้วโดยนักเรียนคนหนึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่(เป็นเพื่อนกัน) เห็นว่าบทความนี้ดีควรนำมาเผยแพร่ให้เหล่าเยาวชนของชาติรุ่นต่อไปที่ในอนาคตอาจจะเป็นใหญ่เป็นโตจะได้พัฒนาชาติให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับ